top of page

CLASSES d’IMPROVISACIÓ amb  LLIBERT FORTUNY

 

CONTINGUTS

 

1r CURS

 

Enfocat a aquells que no tinguin base, tinguin preguntes i no sàpiguen per on començar. El requisit mínim és tenir una idea musical bàsica, tipus lectura i tonalitat.

 

OBJECTIUS TÈCNICS

 

TRÍADES, i QUATRÍADES en diferents tempos, claus i digitalitzacions o (permutacions)

 

ESCALES Majors, menors harmòniques, menors melòdiques mixtes.

Chord scales, Mixolidia, Dòrica, Lòcria.

 

OBJECTIUS CONCEPTUALS

 

IIm7 V7 IMaj7.

 

Treballarem totes les opcions diatòniques de la progressió;

 

a) Notes guies.

b) Permutacions.

c) Chord Scales.

 

Treball específic de cada acord del IIm7 V7 IMaj7;

 

Aproximacions al IIm7.

BeBop Scales des de totes les seves opcions.

Aproximacions a la BeBop Scale.

Blues Scales.

 

REPERTORI

 

Anirem creant un petit repertori jazzístic en concordança amb els objectius tècnics i conceptuals treballats durant el curs. Exercicis de memorització melòdica i harmònica.

 

2on CURS

 

Enfocat a aquells que ja tinguin la base i tinguin interioritzats tots els objectius del 1r CURS a nivell conceptual.

 

OBJECTIUS TÈCNICS

 

QUATRÍADES en diferents tempos, claus (7/8 5/4)  i digitalitzacions o (permutacions) amb totes les opcions.

 

ESCALES Majors, menors harmòniques, menors melòdiques mixtes per 3es i 4es en diferents tempos i compassos simples i compostos.

 

Chord scales, Disminuïdes simètriques, alterada, escala de tons. En aquest camp treballarem moltíssim l’articulació en diferents tempos, buscant el llindar de cada alumne per establir una bona base articular.

 

OBJECTIUS CONCEPTUALS

 

IIm7 V7 IMaj7.

 

Les aproximacions cromàtiques en diferents espais de l’acord

Les substitucions per 3es en diferents espais de l’acord.

Les subsitucions tritonals.

 

Treball de frases arrel dels conceptes, i elaboració de frases buscant causa/efecte amb els objectius treballats. Aquí treballem la connexió entre cervell/dits i control emocional.

 

Transport d’aquestes frases en totes les tonalitats a nivell mental.

 

REPERTORI

 

Anirem creant un petit repertori jazzístic en concordança amb els objectius tècnics i conceptuals treballats durant el curs. Exercicis de memorització melòdica i harmònica.

Improvisació segons objectius, establint així un control neuronal.

 

3r CURS

 

En aquest curs interioritzarem tot el vocabulari del primer i segon d’una manera aplicada totalment al repertori i memorització del repertori.

 

OBJECTIUS TÈCNICS

 

QUATRÍADES amb novenes i tretzenes, en diferents tempos, claus (7/8 5/4)  i digitalitzacions o (permutacions) amb totes les opcions.

 

exemple; 13579

                13957

                13795…..

 

ESCALES Majors, menors harmòniques, menors melòdiques mixtes per 5es i 6es en diferents tempos i compassos simples i compostos.

 

OBJECTIUS CONCEPTUALS

 

IIm7b5 V7b9 Im

 

Treballarem la tonalitat menor.

Sonoritat Disminuïda, substitucions conceptuals del relatiu Major

Possibilitats harmòniques del Im

Transport en totes les tonalitats de frases plantejades sobre els diferents Objectius.

 

IIm7 V7 IMaj7.

 

Substitucions Harmòniques;

 

Per cromatismes, Coltrane Changes, conceptualització diatònica del IIm7 V7 I.

Treball de frases arrel dels conceptes, i elaboració de frases buscant causa/efecte amb els objectius treballats, aquí treballem la connexió entre cervell/dits i control emocional.

 

Turnaround III VI II V IMaj

 

Posarem en pràctica els dos conceptes de IIm V’s Menors i Majors en el turnaround

 

REPERTORI

 

Anirem creant un petit repertori jazzístic en concordança amb els objectius tècnics i conceptuals treballats durant el curs. Exercicis de memorització melòdica i harmònica.

Improvisació segons objectius, establint així un control neuronal.

Elaborarem una llista memoritzada de repertori amb diferents tempos i estils.

 

4art CURS

 

En aquest curs treballarem el desenvolupament motívic, de manera melòdica i rítmica.

Repetició, fragmentació, extensió etc.. seran alguns dels nostres conceptes bàsics

Treball profund sobre el tempo i compassos compostos.

 

OBJECTIUS CONCEPTUALS

 

Desenvolupament motívic en la improvisació, interioritzarem els diferents dibuixos motívics a nivell rítmic i melòdic interpretant primer formes bàsiques com el Blues i el Rythm Changes, poc a poc introduint aquestes formes en els compassos compostos.

 

REPERTORI

 

Establir ja un bon ventall de repertori memoritzat amb diferents tempos i estils.

bottom of page