top of page

Condicions

 Per  llogar qualsevol vehícle  de Musikea

sense conductor

*

 Edat mínima 25 anys.

*

 Antiguitat mínima del permís de conduir  2 anys.

*

Per confirmar una reserva  s'ha de fer una paga i senyal anticipada del 25% de l'import de lloguer, 

enviar copia del DNI i permis del conductor a dues caras i facilitar un correu electrónic

*

La resta de  l'import del lloguer pactat  es pagarà   en el moment de recollir el vehicle

juntament  amb una fiança de 500 €

El pagament es pot fer facilitant una targeta de crèdit, en efectiu

o per transferència bancaria 

*

 Tots els vehicles de Musikea tenen una pòlissa d'assegurances d'automòbils

que inclou responsabilitat civil i danys a tercers.

Aquesta assegurança no cobreix les mercaderies transportades, 

ni cap indemnització per anul·lació de gires o esdeveniments

a causa de accidents, avaries o qualsevol imprevist

que es pugui produir mentres dura el contracte de cessió del vehícle.

*

 El vehicle no podrà sortir del territori espanyol sense l'autorització de Musikea.

*

 L'arrendatari haurà de fer-se càrrec  de les avaries ocasionades per la seva negligència

en la conducció del vehicle, així com dels cops o danys derivats d'una conducta irresponsable o temerària,

o derivada d'una conducció sota els efectes de l'alcohol o drogues.

*

* El combustible és sempre a càrrec del client. 

*

* La infraccions de trànsit són a càrrec del client

.*

Queden a disposició del client les condicions expressades en el contracte d'arrendament

que se signarà a la recollida del vehicle.

*

La jornada de lloguer comença a les 09: 00h i finalitza a les 20: 00h en dies laborables

 (Pot haver flexibilitat en l'horari en cap de setmana i dias festius, sempre amb previ avís )

bottom of page